16/02/2022

08:00:00

11:00:00

Trạm chuyên dùng Trại Giống Ngãi Hiệp

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:00:00

09:45:00

Trạm Ấp 1-1 Phong Thạnh thuộc ấp 1 xã Phong Thạnh

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

09:45:00

11:00:00

Trạm Lò giết mổ Tạ Văn Kiệt- xã Kim Hòa

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

10:00:00

10:30:00

Ấp Mỹ Hiệp xã Đức Mỹ

Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

10:00:00

10:45:00

Trạm Ấp 1-2 Phong Thạnh thuộc ấp 1 xã Phong Thạnh

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

10:00:00

14:30:00

Một phần Ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

10:00:00

14:30:00

Một phần Ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

11:00:00

13:00:00

Trạm Công ty TNHH May mặc Hàn Linh- xã Vinh Kim

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:00:00

14:30:00

Ấp Đức Hiệp xã Đức Mỹ

Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:30:00

14:15:00

Trạm Bưu điện Phong Phú thuộc ấp Kinh Xáng xã Phong Phú

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

14:00:00

16:00:00

Một phần ấp Cà Tum A xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

14:30:00

15:15:00

Trạm Viễn Thông Trà Ốt thuộc ấp Trà Ốt xã Thông Hòa

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

15:00:00

15:30:00

Ấp Đức Mỹ xã Đức Mỹ

Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

15:00:00

17:00:00

Một phần Ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

15:00:00

17:00:00

Một phần Ấp Xẻo Bọng, xã Long Vĩnh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

15:30:00

16:15:00

Trạm Giồng Da thuộc ấp 1, xã Thạnh Phú

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

16:30:00

17:00:00

Ấp Long Hòa xã Đại Phước

Điện lực Càng Long

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

15:00:00

– Đường Nguyễn Chí Thanh: từ họp tác xã Vĩnh Lợi đến đường Nguyễn Đáng (dãy sân bóng đá Trung Ngọc).

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

09:10:00

Một phần ấp Mỹ Cẩm B xã Mỹ Hòa.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

11:00:00

Trạm Mỹ Văn 2 thuộc ấp Mỹ Văn xã Ninh Thới

Điện lực Cầu Kè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

11:30:00

Một phần ấp Thôn Rôn xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

09:20:00

10:20:00

Một phần ấp Hậu Bối và một phần ấp Rạch xã Hiệp Mỹ Đông.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

10:30:00

11:30:00

Một phần ấp Hậu Bối và một phần ấp Rạch xã Hiệp Mỹ Đông.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

11:00:00

11:45:00

Một phần ấp Cồn Cò xã Hưng Mỹ

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

12:00:00

12:45:00

Một phần ấp Cồn Cò xã Hưng Mỹ

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

13:00:00

15:00:00

Một phần ấp Vinh Cửu xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

13:30:00

14:30:00

Một phần ấp Ba xã Mỹ Long Nam.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

14:40:00

15:40:00

Một phần ấp Tư xã Mỹ Long Nam.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

11:30:00

Một phần Ấp Mé Láng, xã Ngũ Lạc huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Trà Cuôn xã Vinh Kim.

Điện Lực Cầu Ngang

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

13:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Phước Hội, xã Long Khánh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

13:30:00

17:00:00

Một phần Ấp Phước Hội, xã Long Khánh huyện Duyên Hải

Điện lực Duyên Hải

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

20/02/2022

07:00:00

10:00:00

– Đường Võ Nguyên Giáp từ ca phê Hoa Kiểng đến Siêu thị Go;- Trạm biến áp chuyên dùng cấp điện Trung tâm thương mại Go Trà Vinh 1, Go Trà Vinh 2, Trung tâm hội nghị và nhà khách Trung tâm hội nghị , Cục thuế tỉnh Trà Vinh, Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh Trà Vinh, Nhà máy vật liệu xây dựng Bảy Chi, Nhà máy nước đá Lương Minh 1, Công an tỉnh, Công ty Huỳnh Ngọc Tài.

Điện Lực Thành phố Trà Vinh

Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện

20/02/2022

08:00:00

12:00:00

Mất điện ấp An Trại, Dinh An, Tân Quy 1, 2 xã An Phú Tân

Điện lực Cầu Kè

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật