16/02/2022

07:30:00

11:30:00

Một phần lộ nhựa Kênh Ngang, xã Mỹ Phong, TPMT

Điện lực Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

07:30:00

16:00:00

Một phần xã Tân Hội Đông thuộc huyện Châu Thành.

Điện lực Châu Thành

Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

16/02/2022

08:00:00

11:30:00

Một phần xã Hậu Mỹ Trinh

Điện lực Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

14:00:00

Một phần xã An Cư

Điện lực Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

14:00:00

Một phần xã An Cư

Điện lực Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Bình Hưng xã Bình Phan

Điện lực Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Bà Tiên xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Cả Thu xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

16/02/2022

13:30:00

17:00:00

Một phần tỉnh lộ 870B, Lộ Đoàn Giỏi thuộc xã Trung An, TPMT

Điện lực Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

11:30:00

Một phần ấp 2 xã Gia Thuận

Điện lực Gò Công Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

15:30:00

Một phận đường Trần Nguyên Hãn thuộc phường 8, xã Mỹ Phong, TPMT

Điện lực Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

07:30:00

16:00:00

Một phần các xã Trung Hòa, Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo.

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

12:30:00

Một phần Xã Bình Xuân – TXGC

Điện lực Thị Xã Gò Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

16:00:00

Ấp Bình Thủy xã An Thạnh Thủy

Điện lực Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

17/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

07:30:00

15:30:00

Một phần khu Mỹ Thạnh Hưng, một phần lộ Nguyễn Công Bình, phường 6, TPMT

Điện lực Mỹ Tho

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

07:30:00

16:00:00

Một phần xã Trung Hòa thuộc huyện Chợ Gạo.

Điện lực Châu Thành

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

12:30:00

Một phần Xã Bình Xuân – TXGC

Điện lực Thị Xã Gò Công

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần xã Mỹ Thành Bắc, Thạnh Lộc

Điện lực Cái Bè

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Kinh Nhiếm xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú, Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

18/02/2022

08:00:00

17:00:00

1 phần ấp Tân Phú, Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông

Điện lực Tân Phú Đông

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Bình Hưng xã Bình Phan

Điện lực Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

19/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Hưng Ngãi xã Đăng Hưng Phước

Điện lực Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

21/02/2022

08:00:00

16:00:00

Một phần ấp Bình Hòa xã Long Bình Điền

Điện lực Chợ Gạo

Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Lịch cắt điện tại khu vực Tiền Giang giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Tiền Giang , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể