Lịch cắt điện Quảng Ninh danh sách chi tiết\

Ngày

Từ

Đến

Khu vực

Đơn vị

Thông tin

15/02/2022

10h00

11h00

sau AB lộ 2, lộ 3 trạm Hạ Long 18

Điện lực Vân Đồn

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : sữa chữa mất điện khách hàng

16/02/2022

8h30

11h30

TBA

Điện lực Móng Cái

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, Chỉnh trang 5S TBA, thay thế, bổ xung kẹp cáp giảm tổn thất Tại TBA và cột (1.3).4 lộ 1, lộ 3 TBA Hải Tiến 3

17/02/2022

8h30

11h30

TBA

Điện lực Móng Cái

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, Chỉnh trang 5S TBA, thay thế, bổ xung kẹp cáp giảm tổn thất TBA Vạn Ninh 8

18/02/2022

6h00

17h00

ĐZ 35 kV lộ 371E5.16 đến DCL 371-7TCBN

Điện lực Quảng Yên

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Sửa chữa lớn thay thế sứ, dây dẫn từ cột 29 đến 42 ĐZ 371E5.16

18/02/2022

8h30

11h30

TBA

Điện lực Móng Cái

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Vệ sinh công nghiệp, Chỉnh trang 5S TBA, thay thế, bổ xung kẹp cáp giảm tổn thất TBA Ninh Dương 4

19/02/2022

6h00

17h00

ĐZ 22 kV lộ 471E5.21 từ DCL 471-7E5.21/138 đến DCL 471-1QMA

Điện lực Quảng Yên

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt chụp ngọn cột; thay thế xà, sứ, dây dẫn từ cột 150 đến 150-20 ĐZ 471E5.21

21/02/2022

6h00

17h00

ĐZ 22 kV lộ 471E5.21 từ DCL 471-1CTH đến DCL 471-7E5.21/138

Điện lực Quảng Yên

Đã duyệtSửa chữa, cải tạo, bảo dưỡng lưới điện : Lắp đặt chụp ngọn cột; thay thế xà, sứ, dây dẫn từ cột 133-1 đến TBA Yên Lập ĐZ 471E5.21

Lịch cắt điện tại khu vực Quảng Ninh giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Quảng Ninh , để có thêm thông tin cụ thể