16/02/2022

07:30

11:30

TBA T27 Thôn 4 Nâm Jang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT27(ĐD475ĐSO)

16/02/2022

07:30

11:30

TBA T78 ĐẮK RUNG (SAN TẢI T270)

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT78(ĐD475ĐSO)

16/02/2022

07:30

11:30

TBA T79 ĐĂK RUNG (SAN TẢI T270)

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT79(ĐD475ĐSO)

16/02/2022

08:00

12:00

T1 Công ty VLXD Đắk Nông (89/5-DD371)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T1(ĐD371CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T121 Công Ty TNHH Đại Việt (9/7/24-DD479)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T121(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T122 Công Ty TNHH Đại Việt (9/7/24-DD479)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T122(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T13 Cty Đầu tư & TM Thành Phát (96/1-ĐD371CJU))

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T13(ĐD371CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T158 Công ty Xanh Đồng (9/8/6/11 – ĐD479CJU)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T158(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T205 – Tổ 1 TT Đăk Mâm ( 39/1 – ĐD475.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T205(ĐD479KRN)

16/02/2022

08:00

12:00

T256 Công ty cổ phần chế biến gỗ Hưng Thịnh ( ĐD479CJU)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T256(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T34 Công ty Độ Nam Tiến ( 7/1a- ĐD479CJU)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T34(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T46 Cty Hưng Thịnh.(3/3-DD479)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TI TBA T46(ĐD479CJU).

16/02/2022

08:00

12:00

T93 Công ty Đại Việt (19/1-DD479)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T93(ĐD479CJU).

16/02/2022

09:00

11:00

T160 ĐD474ĐNO,Thôn 1, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, TỈnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM bị phát nhiệt bất thường tại TBA T160(ĐD474ĐNO)và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

09:00

11:00

T918 ĐD476ĐNO – Xã Quảng Sơn, huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM bị phát nhiệt bất thường tại TBA T918(ĐD476ĐNO) và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

09:00

12:00

T204 – Thôn Nam Cường xã Nam Đà ( 12 – ĐD475.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T204(ĐD479KRN)

16/02/2022

09:00

13:00

T87 – Thôn Nam Thanh xã Nam Đà ( 1/32 – ĐD475.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtĐiện lực Krông Nô Vệ sinh bảo dưỡng xử lý tiếp xúc tại TBA T87(ĐD479KRN)

16/02/2022

10:00

12:00

T186 – Thôn Nam Xuân Xã Nam Đà ( 18/19B – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T186(ĐD479KRN)

16/02/2022

10:30

12:30

T86 ĐD474ĐNO – Thôn 7, xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM và cọc bình MBA bị phát nhiệt bất thường tại TBA T86 (ĐD474ĐNO) và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

10:30

13:30

T117 ĐD476ĐNO – Thôn 2, Xã Quảng Sơn, Huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM và cọc bình MBA bị phát nhiệt bất thường tại TBA T117(ĐD476ĐNO) và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

12:30

16:30

T037 Thôn 2 Nâm Njang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT37(ĐD475ĐSO)

16/02/2022

12:30

16:30

Thôn 3, xã Nâm NJ’ang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT91(ĐD475ĐSO)

16/02/2022

13:00

16:00

T213 – Thôn Nam Sơn xã Nam Đà ( 36 – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T213(ĐD475KRN)

16/02/2022

13:00

17:00

T167 Lê Xuân Bình (44/13/1-DD481)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T167(ĐD483CJU).

16/02/2022

13:00

17:00

T174 Buôn trum Tâm Thắng (44/20-DD481)

ĐL Cư Jút

HoãnĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Khách hàng: Đỗ Văn Vương TBA T174(ĐD483CJU) – (ĐD481)

16/02/2022

13:00

17:00

T202 khối 4 TT Ea Tling (109/6-DD477)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Khách hàng: Nguyễn Thị Hà TBA T202(ĐD477CJU).

16/02/2022

13:00

17:00

T53 Thôn Cao Lạng xã Ea Pô (378-DD481)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Công ty TNHH MTV Hoàng Thị Hằng Đắk Nông TBA T53 (ĐD481CJU).

16/02/2022

13:00

17:00

T6 thôn 4 Tâm Thắng (50-ĐD481 ).

ĐL Cư Jút

HoãnĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm Khách hàng: Phạm Văn Phương TBA T6(ĐD481CJU).

16/02/2022

13:00

17:00

T77 Công ty Nam Hải.(338/25/3-DD481)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T77(ĐD481CJU).

16/02/2022

13:30

15:30

T389 ĐD474ĐNO – Thôn 7, Xã Trường Xuân, Huyện Đắk Song, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý cọc bình MBA bị phát nhiệt bất thường tại TBA T389(ĐD474ĐNO)và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

13:30

15:30

T64 ĐD476ĐNO – Thôn 2, xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM bị phát nhiệt bất thường tại TBA T64(ĐD476ĐNO)và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp

16/02/2022

14:00

16:00

T187 – Thôn Nam Thạnh Xã Nam Đà ( 18/10A – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T187(ĐD475KRN)

16/02/2022

15:00

17:00

T898 ĐD476ĐNO – Thôn 1A, Xã Quảng sơn, huyện Đăk Glong, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý cọc bình MBA bị phát nhiệt bất thường tại TBA T898(ĐD476ĐNO) và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp.

17/02/2022

06:30

17:30

T070 Thôn Thuận Thành – Xã Thuận Hạnh

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

T108 San tải T385

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

T384 Thuận Hạnh

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

T385 Thuận Hạnh

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

T386 Đồn biên phòng 763

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T121

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T173

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T174

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T175

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T176

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T239 (San tải T384)

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

06:30

17:30

TBA T64 ĐD473DSO

ĐL Đăk Song

Đã duyệtĐiện lực Đăk Song lắp xà, kéo rãi căng 5700m dây chống sét từ vị trí trụ 302/6 đến trụ 302/99 (ĐD473ĐSO) [sau DCL400-165] thuộc Công trình ĐTXD năm 2022.

17/02/2022

07:30

09:30

TBA T5 ĐD474ĐNO, Phường NGhĩa Thành, TP Gia Nghĩa

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM bị phát nhiệt bất thường tại TBA T5(ĐD474ĐNO) và kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp.

17/02/2022

08:00

12:00

T166 Phạm Văn Đại (387/21-DD477)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm và TI TBA T166(ĐD477CJU).

17/02/2022

08:00

12:00

T173 – Thôn Nam Hà xã Nam Đà ( 23/37 – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T173 (ĐD475KRN)

17/02/2022

08:00

12:00

T204 khối 8 TT Ea Tlinh (71-DD477)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế hệ thống đo đếm TI Khách hàng: Trần Đình Huy TBA T204(ĐD477CJU).

17/02/2022

08:00

12:00

T595 Thôn Tân lập xã Đăk Ru

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk Rlấp xử lý phát nhiệt ATM tại TBA T595(ĐD474ĐRL).

17/02/2022

08:00

12:00

TBA T4 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/21 ĐD471F16)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T4(ĐD471F16).

17/02/2022

08:00

12:00

TBA T5 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/22 ĐD471F16)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T5(ĐD471F16).

17/02/2022

08:00

12:00

TBA T6 Công ty TNHH Một Thành Viên chăn nuôi Hải Sơn ( Trụ 108/68/1A/23 ĐD471F16)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế định kỳ hệ thống đo đếm TBA T6(ĐD471F16).

17/02/2022

08:00

12:00

Trạm 594 Thôn 8 ĐăkRu

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk Rlấp xử lý phát nhiệt ATM tại TBA T594(ĐD474ĐRL).

17/02/2022

08:00

12:00

Trạm T92 san tải cho T51 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk Rlấp xử lý phát nhiệt cọc bình hạ pha A tại TBA T92(ĐD473ĐRL2).

17/02/2022

08:00

12:00

TrạmT532ThônThôn 16Xã Đăk Sin

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk Rlấp xử lý phát nhiệt cọc bình hạ pha A tại TBA T532(ĐD474ĐRL).

17/02/2022

08:00

16:00

T200 – Thôn Tân Lập xã Nâm Nung ( 204/79 – ĐD473.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtĐiện lực Krông Nô hoán đổi MBA 100kVA-22/0,4kV, cáp lực tổng, tủ điện hạ áp TBA T200(ĐD473KRN) với MBA 160kV-22/0,4kVA, cáp lực tổng, tủ điện hạ áp tại TBA T310(ĐD471KRN) để chống quá tải cho MBA 100kVA TBA T200(ĐD473KRN)

17/02/2022

08:00

16:00

T310 – Thôn Nam Hà xã Nâm NĐir ( 138/29/6/7 – ĐD471KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtĐiện lực Krông Nô hoán đổi MBA 160kVA-22/0,4kV, cáp lực tổng, tủ điện hạ áp TBA T310(ĐD471KRN) với MBA 100kV-22/0,4kVA, cáp lực tổng, tủ điện hạ áp tại TBA T200(ĐD475KRN) để chống quá tải cho MBA 100kVA TBA T200(ĐD475KRN)

17/02/2022

09:00

12:00

T237 thôn Nam Tân Xã Nam Đà ( 23/56 – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T237(ĐD475KRN)

17/02/2022

09:00

12:30

T3 ĐD481ĐNO – Chợ Gia Nghĩa Đăk Nông-Tổ 3 Phường Nghĩa Thành

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công xử lý ATM bị phát nhiệt bất thường tại TBA T3(ĐD481ĐNO) kết hợp bảo dưỡng định kỳ trạm biến áp và nâng cáp lực để xử lý mất an toàn

17/02/2022

10:00

12:00

T175 – Thôn Nam Thạnh xã Nam Đà ( 18/24A – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T175(ĐD475KRN)

17/02/2022

13:00

16:00

T214 – Thôn Đăk Thành xã Đăk Sôr ( 18/32A – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T214(ĐD475KRN)

17/02/2022

13:00

17:00

T47 Thôn 17 Đăk Rong.(346/23-DD477)

ĐL Cư Jút

Đã duyệtĐiện lực Cư Jút thay thế cáp xuất tuyến hạ thế TBA TBA T47(ĐD477CJU).

17/02/2022

14:00

16:00

T189 – Thôn Đức Lập xã Đăk Sôr (18/47/90 – ĐD479.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T2189(ĐD475KRN)

18/02/2022

07:30

11:30

T113 Thôn 10, xã Nâm N’Jang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT113(ĐD475ĐSO).

18/02/2022

07:30

11:30

T44 Thôn 10 – Nâm N’Jang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT44(ĐD475ĐSO)

18/02/2022

07:30

11:30

T897 Thôn 3 Xã Nâm NJang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT897(ĐD475ĐSO)

18/02/2022

07:30

15:30

T188-NLMT- Công ty TNHH ĐT &PT HLC Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T189 NLMT Công Ty TNHH ĐT & PT Ánh Kim

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T207-NLMT- Công ty TNHH MTV Thủy Quý ĐN

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T306 ĐD474ĐNO – Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, TX. Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T420 ĐD474ĐNO – Bùi Đức Thủy- thôn Tân Tiến, xã Quảng Thành, TX. Gia Nghĩa, TỈnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T601 ĐD474ĐNO – Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành, TX. Gia NGhĩa, Tỉnh Đắk Nông

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

07:30

15:30

T915 ĐD474ĐNO – Thôn Tân Tiến, Xã Quảng Thành

ĐL Gia Nghĩa

Đã duyệtĐiện lực Gia Nghĩa thi công bảo dưỡng đường dây và TBA tại khoảng trụ 128/1 đến 128/32(ĐD474ĐNO) [sau DCL400-56] thuộc CT: SCTX năm 2022.

18/02/2022

08:00

12:00

T190- Thôn Đăk trung xã Đắk Drô ( 29 – ĐD477.KRN)

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T190(ĐD477KRN).

18/02/2022

08:30

12:00

T209 – Buôn Ol xã Đăk Drô ( 50 – ĐD477.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T209(ĐD477KRN).

18/02/2022

09:30

12:00

T210 – Thôn Ninh Giang xã Buôn Chóah ( 222 – ĐD477.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T210(ĐD477KRN).

18/02/2022

10:30

14:00

T211 – Thôn Bình Giang xã Buôn Chóah ( 320 – ĐD477.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T211(ĐD477KRN).

18/02/2022

11:30

15:00

T222 – Thôn Ninh Giang xã Buôn Choáh ( 266/2/17 – ĐD477.KRN )

ĐL Krông Nô

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đắk Nông thí nghiệm định kỳ TBA T222(ĐD477KRN).

18/02/2022

12:30

16:30

TBA T111 Thôn 11 – Nâm Jang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT111(ĐD475ĐSO).

18/02/2022

12:30

16:30

TBA T112 Thôn 11 – Nâm Jang

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT112(ĐD475ĐSO).

18/02/2022

12:30

16:30

Trạm biến áp T081

ĐL Đăk Song

Đã duyệtXí nghiệp Dịch vụ Điện lực Đăk Nông thí nghiệm định kỳ TBAT81(ĐD475ĐSO).

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T0152 San Tải T52 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T22 san tải cho T52 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T238 Vị T trụ 70/216/3 Quảng Lộc – Đạo Nghĩa

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T52 Vị T trụ 70/162 Quảng Tiến Xã Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T53Vị T trụ Quảng Thành Đạo Nghĩa

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T55 Vị T trụ 216/03 Quảng Lộc Đạo Nghĩa

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T56 Vị T trụ 216/17Quảng Đạt – Đạo Nghĩa

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

09:00

Trạm T92 san tải cho T51 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtChuyển ĐD473ĐRL2 (sau DCL400-128) sang nhận điện từ ĐD474ĐRL phục vụ công tác SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

T214 Tách T29 Nhân cơ

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

T2162 Tách T4042 Nhân Cơ

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm 124 Tách T47 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm 273 V.Trí Trụ Thôn Phi Nao- Xã Nhân Đạo

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T189 san tải T28, thôn 5 Nhân Cơ huyện Đắk R’ Lấp

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T226 trụ 81/120/7A Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T25 san tải cho T482 Nhân Đạo

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T286 san tải T582 Nhân Cơ

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T29 Vị T trụ 71/09A Thôn 3 Nhân Cơ

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T37 san tải cho T526 Nhân Đạo

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T38 san tải cho T578 ĐăkWer

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T42Vị T trụ 337/144 Xã Đắk Ngo

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T47 Vỉ trí rụ 70/103 Xã Nhân Đạo

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T48 Vị T trụ 70/114/25 Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T49 Vị T trụ 70/114/50Buôn Za Rá N. Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T50 Vị T trụ 70/115/4 Quảng Bình – Đạo Nghĩa

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm T51Vị T trụ70/124.Nghĩa Thắng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

20/02/2022

08:00

17:00

Trạm TBA T141 san tải T50 Nghĩa Thăng

ĐL ĐăkRlấp

Đã duyệtĐiện lực Đăk RLấp bảo dưỡng đường dây trung hạ áp và TBA, thay sứ phóng, xử lý tiếp xúc tại khoảng trụ 94 – 300 (ĐD473ĐRL2) [sau DCL400-91 đến trước DCL400-128] thuộc Công trình SCTX năm 2022.

Lịch cắt điện tại khu vực Đắk Nông giúp bạn chủ động trong sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên tùy theo tình hình thời tiết, kế hoạch các đơn vị ..vì vậy lịch cắt điện có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Các bạn có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng, công ty Điện lực khu vực Đắk Nông , Điện lực Miền Nam để có thêm thông tin cụ thể