8Nhưng buồn thay

สั่งปลด “ถอดยศ” จ่าสิบตรี ทหารขับรถหลวง เมากร่าง ใส่ประชาชน วาจาไม่สุภาพ

8Nhưng buồn thay

แชร์ข่าว

เว็ปไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ เผยแพร่ประกาศ ข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรง สั่งปลด “ถอดยศ” จ่าสิบตรี ทหารขับรถหลวง เมากร่าง ใส่ประชาชน วาจาไม่สุภาพ ส่งขึ้นศาลทหารหลัง พร้อม ปลด-ถอดยศ จ่า อีก 2 นาย ที่ร่วมวงสุรา

วันที่ 13 มี.ค. 65 เว็บไซต์ หน่วยราชการในพระองค์ ได้มีประกาศเรื่องข้าราชการในพระองค์ฝ่ายทหารกระทำความผิดวินัยร้ายแรง ตามที่ปรากฏในสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ ว่ามี บุคคลแต่งกายแบบทหาร มีอาการมึนเมา ขับขี่ยานพาหนะของราชการ มีการโต้เถียงกับประชาชน ที่ใช้ยานพาหนะบริเวณบนริเวณถนน บรมราชชนนี ซึ่งเป็นเส้นทางสาธารณะที่ประชาชนใช้สัญจร เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลากลางคืน นั้น

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าว เป็นนายทหารชั้นประทวน ในสังกัด ชื่อ จ.ส.ต.นิเวศน์ ฤทธิธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัย แผนกถวายความปลอดภัย

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ (ทม.รอ.) ได้ทำการตรวจสอบแล้วพบว่า บุคคลดังกล่าว เป็นนายทหารชั้นประทวน ในสังกัด ชื่อ จ.ส.ต.นิเวศน์ ฤทธิธรรม ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายสิบถวายความปลอดภัย แผนกถวายความปลอดภัย

จึงได้ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริงโดยทันที ซึ่งผลการสอบสวนพบว่า ได้กระทำผิดวินัยทหาร ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง กล่าวคือ นำรถยนต์ทางราชการไปใช้ส่วนตัวโดยไม่ได้รับอนุญาต และ ดื่มสุรา และขับขี่ยานพาหนะ ขณะมึนเมา ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อประชาชนที่สัญจรทั่วไป

และแต่งกาย ไม่เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบ ใช้กิริยาวาจาไม่สมควรกับประชาชนที่ใช้เส้นทางสัญจรร่วมกันสร้างความเสื่อมเสียต่อหน่วยงาน

กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ จึงมีคำสั่งลงโทษปลด จ.ส.ต.นิเวศน์ ฤทธิธรรม ออกจากราชการ และถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญ ตั้งแต่วันที่ 13 มีนาคม 2565 และส่งตัวดำเนินคดีทั้งวินัยและอาญาต่อศาลทหารเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไป

นอกจากนี้ยังได้มีคำสั่งลงโทษกำลังพลนายทหารชั้นประทวน อีก 2 นาย ที่กระทำความผิดวินัยทหารอย่างร้ายแรง คือ จ.ส.อ.กฤษณะ วงษ์นิล กับ จ.ส.ต.สนิท สาระวัลย์ ตำแหน่ง ครูฝึก โรงเรียนทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ เนื่องจากปฏิบัติหน้าที่รักษาการณ์ ดูแลอาคารสถานที่ในเขตพระราชฐาน แต่ได้ร่วมดื่มสุรา กับ จ.ส.ต.นิเวศน์ ในขณะปฏิบัติหน้าที่ เป็นการขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชา และละทิ้งการปฏิบัติหน้าที่

โดยให้ปลดออกจากราชการและถอดออกจากยศทหาร โดยไม่มีบำเหน็จบำนาญทั้ง 2 นาย

การนี้ กองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ต้องขออภัยต่อประชาชนผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านที่ได้รับความเดือดร้อน ที่กำลังพลดังกล่าวกระทำพฤติกรรมไม่เหมาะสมและแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สมควร

ซึ่งที่ผ่านมาทางหน่วยได้กวดขันน้นย้ำกำลังพลอยู่เสมอ ในการประพฤติปฏิบัติตนให้อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด และให้เป็นที่พึ่งของประชาชนจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน หน่วยราชการในพระองค์