2m3003

Mar 30, 2022

ย้อนชมตำรา “แมวไทยโบราณ” หลังพบแมวหายาก ลักษณะตรงตามตำราโบราณเป๊ะ

หลังจากที่ได้มีการแชร์ภาพน้องแมวตัวหนึ่งที่มีลักษณะไม่เหมือนกับแมวทั่วไป จนได้รับความสนใจจากชาวเน็ตเป็นจำนวนมาก ซึ่งเมื่อไม่นานมานี้ทางเพจ แมวสยาม cαtᵴ ᴏf Тһαіℓαᥒɗ ได้เผยว่าแมวตัวดังกล่าวมีลักษณะเหมือนในตำราแมวโบราณ โดยได้ระบุข้อความไว้ว่า…

2m3003

หลายคนไม่เคยเห็นตำรานี้ แอดมินไม่ค่อยได้นำเสนอเท่าไหร่ เป็นตำราของพระยาทิพโกษา ถูกเก็บไว้ในหอสมุดแห่งชาติ เป็นตำราที่แปลกกว่าตำราอื่นๆ มีแมวไทยมากกว่า 23 ชนิด (มงคล 17 อัปมงคล 6) และเป็นตำราที่มีลักษณะของแมววิลาสมากที่สุดด้วย

Ѕрᴏᥒᵴᴏrеɗ Аɗ

2m3003

ตำราฉบับนี้เป็นสมุดข่อย พระยาทิพโกษาเป็นผู้บริจาคให้หอสมุดแห่งชาติในสมัยรัชกาลที่ 6 แต่ตำราถูกเขียนไว้ก่อนหน้านั้นนานมาก สันนิฐานว่าเขียนในสมัยรัชกาลที่ 4 – 5 และในตำรามีการอ้างอิงถึงอีกหลายๆตำราด้วย เช่น แมวตัวดังกล่าวอยู่ในส่วนท้ายของตำราพระยาทิพโกษา อ้างถึงตำรานายศรี หรือนายบุญศรีเสมียน วาดไม่เหมือนของตำรานายนุดถึง 4 ตัว และมีอีก 13 ตัวที่แปลกออกไปอีก ซึ่งน่าจะหมายถึงแมวมงคลในตำราที่รวมเป็น 17 ชนิด มีลักษณะแตกต่างจากตำราอื่นๆ เช่น ลายเส้นสีขาวของแมววิลาศ หรือลายด่างของแมวมุลิลา เป็นต้น

Ѕрᴏᥒᵴᴏrеɗ Аɗ

2m3003

แมวตัวดังกล่าวอยู่ในหมายเลข 12 ด้านซ้าย – ตำรานายบุญศรีเสมียน ด้านขวา – ตำนานนายนุด

2m3003

Ѕрᴏᥒᵴᴏrеɗ Аɗ

เป็นแมวที่ไม่ถูกระบุว่าเป็นชนิดใด ชื่ออะไร รวมถึงไม่มีกลอนบอกกล่าวด้วย บอกเพียงว่า แมวตัวที่ 12 ของนายบุญศรีเสมียนและนายนุดเขียนไว้ไม่เหมือนกัน ส่วนแมวมงคลของพระยาทิพโกษา ยังคงมีแมวมงคลและอัปมงคล รวม 23 ชนิดเขียนไว้เหมือนเดิม ซึ่งอยู่ในส่วนครึ่งเล่มแรกของตำรา

ในปัจจุบันเรายังหาตำราของนายบุญศรีเสมียนและตำราของนายนุดไม่เจอ ไม่ทราบว่าเสื่อมสลายหรือถูกเก็บรักษาไว้ที่ไหน แต่น่าจะเก่าแก่มากถึงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ หรืออ้างอิงได้ถึงสมัยอยุธยาตอนปลาย ซึ่งตำราของพระยาทิพโกษาได้เรียนวิชามาจากตำราดังกล่าวด้วย เป็นบุคคลเดียวกับที่จดบันทึกเรื่องราวของสมเด็จพุทธจารย์โต วัดระฆังฯ

โพสต์ต้นฉบับ

2m3003

ที่มา : แมวสยาม cαtᵴ ᴏf Тһαіℓαᥒɗ